Jesteś tutaj

Wymagania techniczne

Tytuł pracy powinien być przesłany w języku polskim i angielskim.
Abstrakt i pełna wersja pracy powinna być przesłana w języu polskim, dla uczestników spoza Polski dopuszczalne jest przesłanie abstraktu i pracy w języku angielskim. 


Wymagania techniczne dotyczące nadsyłanych abstraktów i prac:

Wymagania dotyczące abstraktów:

• Plik zawierający abstrakt powinien być zapisany w formacie *.doc lub *.rtf;

• Nazwa nadesłanego pliku powinna wyglądać wg. następującego schematu: [Nazwisko pierwszego autora]_[Imię pierwszego Autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu pracy]_Abstrakt.doc lub rtf

Przykład: Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Abstrakt.doc lub

Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Abstrakt.rtf

• W nazwach plików prosimy nie stosować polskich znaków;

• Abstrakt powinien zawierać:

o Imię i nazwisko autora lub autorów pracy, nazwę kierunku studiów, rok studiów, nazwę uczelni;

o Tytuł pracy w wersji polskiej i angielskiej;

• Maksymalna wielkość abstraktu: 1 strona A4 bez piśmiennictwa przy zastosowaniu czcionki o wielkości 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza

a

Wymagania dotyczące prac:

• Plik zawierający pracę powinien być zapisany w formacie *.doc lub *.rtf;

• Nazwa nadesłanego pliku powinna wyglądać wg. następującego schematu: [Nazwisko pierwszego autora]_[Imię pierwszego Autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu pracy]_Praca.doc lub rtf

Przykład: Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Praca.doc lub

Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Praca.rtf

• W nazwach plików prosimy nie stosować polskich znaków;

• W pracy zaleca się używać czcionki o wielkości 12 pkt. Przy zachowaniu interlinii 1,5 wiersza.

• Praca nie powinna być dłuższa niż 4 strony (A4 przy zastosowaniu czcionki o wielkości 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza).