Jesteś tutaj

Zgłaszanie prac

Ostateczne terminy:
a
a
• Zgłoszenia czynne i bierne na podstawie formularza dostępnego na stronie internetowej sympozjum:
a
• Termin nadsyłania abstraktów upływa 31 marca 2017. - zakończenie rejestracji uczestnictwa czynnego
a
• Termin nadsyłania pełnych wersji prac upływa 7 maja 2017.

• Termin nadsyłania prezentacji w formacie ppt lub nowszym bądź pdf upływa 25 maja 2017
a
• Termin nadsyłania zgłoszeń biernych upływa 20 maja 2017. - zakończenie rejestracji uczestnictwa biernego
a
a
Abstrakty jak i pełne prace przesyłamy na adres mailowy kolo.managerow.zdrowia@gmail.com
Tytuł pracy powinien być przesłany w języku polskim i angielskim.
Abstrakt i pełna wersja pracy powinna być przesłana w języu polskim, dla uczestników spoza Polski dopuszczalne jest przesłanie abstraktu i pracy w języku angielskim.